Stanovy a řády

Stanovy ČSLH

Stanovy ČSLH
Tištěnou publikaci Stanovy a řády ČSLH je možné zakoupit v tištěné podobě u Ivany Vorasické (+420 737 197 172) v sídle ČSLH, Českomoravská 2420/15, Praha 9. Cena 200 Kč.

Stanovy ČSLH – s vyznačením změn 18.6.2016

Řády ČSLH

Soutěžní a disciplinární řád

Soutěžní a disciplinární řád - s vyznačením změn 10.4.2019

Registrační řád

Registrační řád - s vyznačením změn 10.4.2019

Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy

Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy - s vyznačením změn 10.4.2019

Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy

Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy - s vyznačením změn 10.4.2019

Arbitrážní řád

Arbitrážní řád – s vyznačením změn 18.6.2016

Licenční řády

Licenční řád pro účast v TELH (od 3.4.2018)

Licenční řád pro účast v 1. lize (od 3.4.2018)

* - v platnosti od 1. 5. 2019